Autor: Stjepan Zečević

Zakon o porezu na dohodak dopušta korištenje privatnog automobila zaposlenika u službene (poslovne) svrhe i neoprezivu isplatu 2,00 kn po prijeđenom kilometru.

Da bi isplata bila porezno priznata morate posjedovati odgovarajuću dokumentaciju a to je:

  • za vožnju do 30 km udaljenosti, morate redovito ispunjati tablicu Loko vožnje gdje ćete navesti koji djelatnik je koristio automobil, datum i vrijeme vožnje, početno i završno stanje kilometar sata, relaciju i razlog putovanja. Na kraju mjeseca se djelatniku isplaćuje naknada za korištenje privatnog automobila za kilometre pređene u tom periodu.
  • za relacije dulje od 30 km ispunja se Nalog za službeno putovanje kojim član uprave odobrava korištenje prijevoznog sredstva zaposleniku za točno određenu poslovnu zadaću i definira samo trajanje puta. Po završetku putovanja potrebno je napraviti obračun gdje zaposlenik ili njegov knjigovođa detaljno navodi troškove koji mu se moraju nadoknaditi (ili koje je pokrio isplaćenim mu predujmom) a to su dnevnice, korištenje privatnog automobila i broj prijeđenih kilometara s opisom relacije te navodi ostale porezno priznate troškove (noćenja, parkinga, cestarine i kotizacije za sudjelovanja na seminaru i slično). Isplatu po obračunu mora potpisati i odobriti član uprave društva.