Autor: Stjepan Zečević

Prednosti obrta naspram d.o.o.-a

Obrt

D.o.o.

jednostavno, i jeftino pokretanje (cca 600 kn)

skuplje osnivanje, 20000kn temeljnog kapitala i cca 4000kn ostalih troškova

brzo pokretanje djelatnosti, cca 4 dana

dulji rok osnivanja i pokretanja djelatnosti, cca 2 tjedna

raspolažete novcem sa žiro računa u svakom trenutku bez potrebe za pravdanjem i posebnim evidentiranjem isplata

svaka isplata se mora pravdati

plaćanje PDV-a tek nakon što vam kupci plate račun koji ste im izdali

plaćanje PDV-a u razdoblju kada ste izdali račun kupcima

jeftinije i brzeizmjene djelatnosti ili adrese

svaku izmjenu treba provesti Trgovački sud uz dokumente ovjerene kod Javnog bilježnika što zna mnogo koštati

dužni ste voditi jednostavnije knjigovodstvene evidencije pa tako možete uštedjeti na knjigovodstvenim uslugama

morate voditi dvojno knjigovodstvo i izrađivati više periodičnih i godišnjih izvještaja od obrtnika, što obično znači i veće troškove knjigovodstvenih usluga

članovi obitelji vam mogu pomagati u poslu bez obzira što nisu zaposlenici ili ortaci obrta

raditi mogu samo zaposlenici tvrtke (d.o.o.-a)

jeftino i brzo zatvaranje (odjava) obrta

likvidacija d.o.o.-a obično traje nekoliko mjeseci i plaćaju se pristojbe javnim bilježnicima, narodnim novinama i trgovačkom sudu

Prednosti društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.-a) naspram obrta

D.o.o.

Obrt

odgovarate samo do visine svojeg uloga u društvo

odgovarate cjelokupnom vlastitom imovinom

niža komorska davanja (doprinos)

viši komorski doprinosi (mjesečni i ovisno o primicima)

dobit d.o.o.-a je oporeziva s fiksnih 20% poreza na dobit (+12% poreza na dohodak od 01.03.2012. ili ste oslobođeni poreza ako dobit kapitalizirate – uložite u razvoj)

obrtnici koji posluju izrazito profitabilno mogu plaćati porez na dohodak i po najvišoj stopi od 40%

možete obavljati gotovo sve djelatnosti za koje ste se registrirali bez obzira na stručnu spremu

ne možete obavljati djelatnosti za koje se traži stručni ili majstorski ispit/stručna sprema